Lang Løype

Lang løype er ny av året, den er seks km lang og strekker seg litt lenger nord enn tidligere utgaver.

Benyttes av klassene fra M13 og oppover

 

Løypa på Strava

 

Download