Draktregler

mai 15th, 2014 | By

Det har vært en del uklarhet rundt praktisering av draktreglene i UBcup og vi har derfor hatt en dialog med NCF og dommerne på dette slik at vi får en mest mulig enhetlig regelhåndtering ved årets cup. Klassene som skal ha prioritet om/ved draktkontroll er M/K Junior og Senior. Her gjelder utstyrsreglementet definert av NCF

[continue reading…]Premiering sammenlagt og enkeltritt

apr 28th, 2014 | By

For 2015 er det følgende premiering: Enkeltritt For enkeltrittene blir premieringen:6-8 år. Medaljer til alle, tiden registreres, men det er ikke rangering.9-10 år. Ingen rangering på resultatlister, men tiden registreres. Lodd i premie til alle. Loddet gir mulighet til å kunne vinne uttrekkspremier fra våre sponsorer. Rent praktisk brukes startnummer som lodd. Ingen spesiell premiering

[continue reading…]Endringer for klasse 9 og 10 år

apr 10th, 2014 | By

I 2014 vil det bli noen endringer for klassene 9 og 10 år. United Bakeries Cup komiteen har fått noen tilbakemeldinger på at rekruttløypa til tider har vært noe kort og enkel for de eldste 6-9 åringene. I 2014 vil derfor 9 åringene sykle samme løype som 10 åringene. Det vil fremdeles være to forskjellige

[continue reading…]Startkontingent

jan 1st, 2014 | By

Etter mange år med konstante og delvis reduserte startavgifter har vi måttet justere disse noe opp i 2013 men du skal likevel lete lenge etter å finne rimeligere startkontigent enn på UBCup. Barn i alderen 6-12 år, er forsikret gjennom NIFs barneidrettsforsikring.Startfelt i klassene 6 – 12 år

apr 18th, 2012 | By

United Bakeries Cup er et lavterskeltilbud for folk som er interessert i sykkelsporten, spesielt i de yngre klassene Vi ønsker ikke seeding i de yngste klassene, til tross for at disse klassene er store. Vi ønsker derfor heller ikke at foreldre stiller opp og sikrer plasser. Vi vil derfor henstille til foreldre om å la

[continue reading…]Løypebefaring og ferdsel i løypa

apr 18th, 2012 | By

Pga de store feltene ønsker vi å få mer struktur på løypebefaringen og oppvarmingen: Oppvarming skjer på egnet område og ikke i løypa. Kort løype: Befaring og ferdsel skal være avsluttet slik at løypa er fri til kl 18:00. Lang løype: Befaring og ferdsel skal være avsluttet slik at løypa er fri til kl 19:00.

[continue reading…]Standard starttider

apr 18th, 2012 | By